We strengthen democracy and good governance at the local and regional level

NewsMore

Syrians in Turkey – Cohabitation under increasing stressMore

Turkiet har världens största flyktingbefolkning med 3,7 miljoner syriska flyktingar varav många har befunnit sig i landet i över tio år. Dessa lever sida vid sida med den turkiska lokalbefolkningen men har ofta en mycket osäker juridisk status, vilket gör det svårt för många syrier att skapa sig en trygg tillvaro i landet. Den ekonomiska krisen efter Covid-19 har förvärrat situationen ytterligare och flyktingfrågan blir alltmer politiserad ju närmare valåret 2023 vi kommer.

Tre män står bredvid varandra

Syrians in Turkey – voices beyond politics
More

As part of a recent report on the status of Syrian refugees in Turkey, independent journalist Bitte Hammargren and photographer Stephan Bladh collected personal accounts from the life of nine Syrian refugees in Turkey.

Bild av en kvinna i profil

About SKL International - under name change to SALAR International
More

As part of the Swedish Association of Local Authorities and regions (SALAR), SKL International (under name change to SALAR International) works globally to promote and strengthen local and regional self- governance and resilience.

Our vision is that all people have the power to shape their own lives in inclusive local democracies and sustainable communities.

Our project activities contribute to the
implementation of Agenda 2030. We work towards 9 of 17 global goals in our projects.

SALAR International

SALAR International is a company, owned by the Swedish Association of Local Authorities and Regions. We focus on the development of well-functioning local and regional administrations.