18 December 2020

Kontakt

Konsultkontrakt:
kommunal krisberedskap i Serbien

Vill du bidra till att stärka kommunal krisberedskap i Serbien? SKL International erbjuder konsultkontrakt för rollen som projektkoordinator & expert.

SKL International söker en erfaren, driven och flexibel person som kan agera både projektkoordinator och expert för krisberedskapsområdet inom ramen för vårt partnerskapsprojekt i Serbien som pågår till December 2021.

Projektet finansieras av Sida och genomförs sedan flera år tillbaka i nära samarbete med det serbiska kommunförbundet SCTM. Uppdraget innefattar ett konsultkontrakt på cirka ett år med eventuell möjlighet till förlängning.

Om Rollen

Den vi söker kommer att i nära dialog med SCTM arbeta med vidareutvecklingen och genomförandet av SKL Internationals stödinsatser till krisberedskapsområdet. Målet är att stärka serbiska kommuners krisberedskap samt bidra till policyutveckling baserat på kommunala behov och intressen. Inom ramen för projektet har en plattform för kommunal krisberedskap tagits fram och kommer utgöra grunden för arbetet. Personen kommer att ingå i SKL International’s projektteam och förväntas bidra med expertis, strategisk rådgivning samt samordning och uppföljning av projektaktiviteter.

I rollen ingår det att:

 • Ansvara för att genomföra och följa upp SKL-I’s planerade stödinsatser inom kommunal krisberedskap i Serbien
 • Bedriva både en inlyssnande och proaktiv dialog med SCTM och serbiska nyckelexperter i syfte att vidareutveckla och genomföra de planerade stödinsatserna
 • Bistå med strategisk expertis vid genomförande av övergripande projektaktiviteter
 • Bistå med expertis och processledningsstöd under utvecklingen och genomförandet av en kommunal pilotsatsning i Serbien
 • Samordna och facilitera workshops och projektmöten
 • Bistå med strategisk och tematisk rådgivning under framtagandet av en ny ansökan till Sida för en nästa projektfas
 • Samarbeta med SKL International’s projektteam
 • Ansvara för viss projektadministration kopplat till rapportering och kontraktering

På grund av rådande restriktioner gällande Covid-19 kommer uppdraget inledningsvis att genomföras genom digitala medel. Beroende på när reserestriktioner lättas kan uppdraget också inkludera resor till Belgrad samt till den serbiska pilotkommunen för facilitering av workshops på plats.

Kvalifikationer

Den vi söker ska ha

 • Relevant arbetslivserfarenhet inom krisberedskapsområdet (antingen som anställd eller konsult för Kommun, Region, MSB el. Länsstyrelse).
 • God förståelse om kommunal krisberedskap.
 • Goda kunskaper om metoder och processer gällande krisberedskap, risk-och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetshantering
 • Erfarenhet av processledning
 • Förmåga att identifiera, samordna, implementera och följa upp projektaktiviteter
 • Vana att göra presentationer samt utforma och facilitera workshops
 • Förmåga att identifiera relevanta svenska erfarenheter och anpassa dem i en internationell kontext.
 • Goda kunskaper i engelska såväl muntligen som skriftligen
 • Förmåga att agera flexibelt och anpassa sig löpande efter förutsättningarna

Förutom de ovan nämnda kvalifikationerna så kommer följande erfarenheter ses som meriterande:

 • Erfarenhet från internationellt utvecklingssamarbete eller annan relevant internationell erfarenhet
 • Erfarenhet av att integrera rättighetsperspektiv/jämställdhetsperspektiv i krisberedskapsprocesser
 • Erfarenhet från arbete eller uppdrag i Västra Balkan

Tidsramar & Omfattning

Experten kommer att kontrakteras som konsult och genomföra sitt uppdrag under 2021 samt bidra till slutrapporteringen av projektet under början av 2022. Beroende på framtida Sida-finansiering och samarbetets utveckling kan det även finnas möjlighet till ett nytt längre konsultkontrakt med start 2022.

Kontraktet kommer uppskattningsvis inkludera 54 -68 dagar, vilka förväntas användas löpande under året. Den totala kontraktssumman kommer bero på hur dialogen med SCTM utvecklas samt när reserestriktioner lättas.

Ansökan & inlämning förslag

Om du är intresserad av rollen som projektkoordinator/expert, vill vi att du skickar in en intresseanmälan och ett förslag till följande e-mejl adress senast tisdagen den 19e januari 2021: opportunity@sklinternational.se

Ditt förslag ska inkludera följande:

 1. Ett mejl och/eller ett personligt brev som inkluderar följande information:
 2. En kort beskrivning av varför du är lämpad för rollen och på vilket sätt du uppfyller kvalifikationerna
 3. Din tillgänglighet och tidpunkt för när du skulle kunna påbörja uppdraget
 4. Andra konsultuppdrag/anställningar som kan påverka din tillgänglighet och flexibilitet
 5. Indikera dagarvode i Svenska Kronor (SEK)
 6. Ett uppdaterat curriculum vitae (CV)

Frågor:

Om du har några frågor gällande uppdraget kan du skicka dem till samma e-mejl adress som ovan och senaste onsdagen den 13e januari, 2021: opportunity@sklinternational.seTack för att du hjälper oss!

SALAR International

SALAR International is a company, owned by the Swedish Association of Local Authorities and Regions. We focus on the development of well-functioning local and regional administrations.