20 May 2022

Kontakt

SKR-projekt i Ukraina hyllas

Dagens Samhälle uppmärksammar i sitt senaste nummer SKL Internationals arbete i Ukraina. Deras stöd i utvecklingen mot starkare kommunalt självstyre har bidragit till ökad lokal motståndskraft i kriget.

Vår stad hade aldrig kunnat gå samman på det här sättet när allt styrdes från staten”, säger borgmästaren Grigory Rudyuk i staden Nova Borova, där SKL International är aktiva.

Sedan 2015 har en omfattande process som syftar till ökad decentralisering och starkare kommunalt självstyre ägt rum i Ukraina. Flera experter menar att denna decentralisering är en starkt bidragande faktor när man ska förklara den starka motståndskraften hos borgmästare, valda församlingar och enskilda invånare.

– Tidigare var den dominerande mentaliteten att bara sitta och vänta på riktlinjer från staten, men nu är det helt annorlunda, säger borgmästare Grigory Rudyuk via Zoom från Nova Borova.

Staden har drygt 5 000 invånare och ligger knappt 20 mil väster om Kiev. Man har sluppit direkta bombardemang, men kortdistansrobotar har slagit ner. Dock utan att stridsspetsarna exploderat. Borgmästaren berättar att samma dag som invasionen inleddes samlades över 500 människor för att tillsammans försvara sin stad. Även fullmäktige samlades och beslutade att sätta upp frivilliga försvarsenheter.

Men är inte det militärens uppgift?
– Vår kommun saknar militära anläggningar, så det fick bli kommunens. Vi inledde snabbt ett samarbete med försvarsenheter i regionen och med polisen.

Vidare satte man upp scheman bland invånarna för att patrullera gatorna och bygga vägspärrar.

– När människor har fått mer inflytande över hur staden ska styras, då gör de ännu mer för att försvara den, säger Grigory Rudyuk.

Det var alltså 2015 som arbetet med att flytta ut makt från centrum sparkade igång på riktigt i Ukraina, understödda av ett omfattande bistånd från EU, USA och andra västländer. De forna 11 000 små och närmast maktlösa kommunerna omvandlades till 1 469 kommuner med ökade skatteintäkter och större kontroll över bland annat skolan, vården och stadsplaneringen.

2020 hölls det första valet efter reformen. De borgmästare och fullmäktigeförsamlingar som skulle tackla det nya dramatiska läget den 24 februari i år var alltså relativt nyvalda och med stärkta mandat.

– När Ryssland anföll östra Ukraina 2014 var vi ett annat land än i dag, ryssarna förstår inte hur mycket vi har utvecklats sedan dess, säger Grigory Rudyuk.

Nova Borova tillhör de kommuner som varit pionjärer i arbetet för ökat självstyre. Hjälpen började redan på 00-talet och har främst kommit från svenska SKL International – en del av SKR – vars biståndsinsatser finansieras av Sida.

Ieva Kalnina är anställd av SKL International och vanligtvis baserad i Kiev. När Dagens Samhälle pratar med henne befinner hon sig dock i Armeniens huvudstad Jerevan. Hon har varit gruppledare i projektet ”Support to Decentralisation in Ukraine” ända sedan 2015:

– Regeringens ambition har varit tydlig, att göra kommunerna mer självständiga och ge invånarna större inflytande över besluten.Tack för att du hjälper oss!

SALAR International

SALAR International is a company, owned by the Swedish Association of Local Authorities and Regions. We focus on the development of well-functioning local and regional administrations.