21 June 2022

Kontakt

Tematisk koordinering & Expertis, Kommunal krisberedskap
Konsultkontrakt, Serbien

SKL International söker en leverantör/expert som kan bistå med tematisk koordinering och expertis ifråga om kommunal krisberedskap inom ramen för SKRs partnerskapsprojekt i Serbien.

Projektet finansieras av Sida och startar igång en tredje projektfas i juli 2022 och som löper fram till juni 2025. Projektet genomförs sedan flera år tillbaka i nära samarbete med det serbiska kommunförbundet SCTM. Uppdraget innefattar ett konsultkontrakt på ett år med eventuell möjlighet till förlängning på cirka 1 år + 1 år.

Om Uppdraget & Rollerna

Leverantören/Experten vi söker kommer att i nära dialog med SCTM arbeta med vidareutvecklingen och genomförandet av SKL Internationals stödinsatser till krisberedskapsområdet i Serbien. Målet är att stärka serbiska kommuners krisberedskap samt bidra till policyutveckling baserat på kommunala behov och intressen. I uppdraget ingår det att utgöra både SKL-Is tematiska koordinator för krisberedskapsområdet samt bistå med expertis för implementeringen av planerade aktiviteter inom området. Den tematiska koordinatorn kommer att ingå i SKL International’s projektteam och förväntas bidra med kontinuerligt policystöd, strategisk rådgivning samt planering av projektaktiviteter i nära dialog med SCTM.

I rollen som Tematisk koordinator ingår generellt följande uppgifter:

 • Ansvara för att planera, konceptualisera och genomföra SKLI’s/SCTMs planerade stödinsatser för kommunal krisberedskap i Serbien
 • Bedriva både en inlyssnande och proaktiv dialog med SCTM och serbiska nyckelexperter i syfte att vidareutveckla och genomföra de planerade stödinsatserna
 • Samarbeta med SKL International’s projektteam
 • Bistå med skriftlig input från krisberedskapsområdet i samband med årsrapporteringen av projektet till Sida

I rollen som Expert ingår generellt följande uppgifter

 • Bistå med strategisk expertis, redaktionellt stöd och relevanta svenska erfarenheter i framtagandet av SCTM’s ”Guideline for Risk Assessment & Protection and Rescue Plan”. I detta ingår även dialog med relevanta nationella intressenter i Serbien såsom ”Sector for Emergencies”.
 • Bistå med strategisk expertis och processledningsstöd under planeringen, konceptualisering och uppstarten av kommunala pilotprojekt i Serbien med fokus på kommunal krisberedskap.
 • Vid behov, samordna och facilitera workshops och projektmöten.

I uppdraget ingår det även resor till Serbien för att planera projektet tillsammans med SCTM samt för att sätta igång arbetet med Guideline. Resa till de serbiska pilotkommunerna kan även förekomma beroende på när piloterna startas igång.

Kvalifikationer

Den leverantör/expert vi söker ska ha:

 • Relevant arbetslivserfarenhet inom krisberedskapsområdet (Kommun, Region, MSB el. Länsstyrelse)
 • God förståelse om kommunal krisberedskap
 • Goda kunskaper om metoder och processer gällande krisberedskap, risk-och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetshantering
 • Erfarenhet av processledning
 • Förmåga att identifiera, samordna, implementera och följa upp projektaktiviteter
 • Vana att göra presentationer samt utforma och facilitera workshops
 • Förmåga att identifiera relevanta svenska erfarenheter och anpassa dem i en internationell kontext
 • Goda kunskaper i engelska såväl muntligen som skriftligen

Förutom de ovan nämnda kvalifikationerna så kommer följande erfarenheter ses som meriterande:

 • Erfarenhet från internationellt utvecklingssamarbete eller annan relevant internationell erfarenhet
 • Erfarenhet från arbete eller uppdrag i Serbien eller annat land i Västra Balkan
 • Erfarenhet av att samarbeta med kommunförbund antingen i Sverige och/eller internationellt
 • Erfarenhet av att integrera rättighetsperspektiv/jämställdhetsperspektiv i krisberedskapsprocesser

Tidsramar & Omfattning

Leverantören/experten kommer att kontrakteras som konsult och genomföra sitt uppdrag under en 12-månadersperiod med möjlig start i augusti 2022. Det kan även finnas möjlighet till förlängning av kontraktet på cirka 1 år + 1år.

Kontraktet kommer inkludera max 80 dagar, vilka förväntas användas löpande under året.

Av dessa 80 dagar, förväntas dagarna kontrakteras i linje med följande uppdelning mellan de två funktionerna:

Tematisk koordinator: 28 dagar
Expert: 52 dagar
Totala antalet dagar i kontraktet: 80 dagar

I SKRs budget gentemot Sida, ligger arvodesnivå för Tematisk koordinator 15% lägre än för Expert-rollen.

Ansökan & inlämning förslag

Om ni är intresserad av rollen som leverantör/expert inom krisberedskapsområdet i Serbien, vill vi att ni skickar in en intresseanmälan och ett förslag senast måndagen den 8e augusti 2022 till lena.falcon@skr.se.

Förslaget ska inkludera följande:

Ett mejl och/eller ett personligt brev (Max 1 A4-sida) som inkluderar följande information:

 1. En kort beskrivning av varför leverantören/experten är lämplig för rollen och på vilket sätt den uppfyller kvalifikationerna
 2. Leverantörens/expertens tillgänglighet och tidpunkt för när den skulle kunna påbörja uppdraget
 3. Indikera dagarvode i Svenska Kronor (SEK) för rollen som ”Tematisk koordinator” respektive rollen som ”Expert”
 4. Uppdaterade curriculum vitaes (CVs) för den eller de som förväntas ta sig an uppdraget/rollerna som Tematisk koordinator och Expert

Frågor

Om du har frågor gällande uppdraget kan du skicka dem senast 3e juli 2022 till lena.falcon@skr.seTack för att du hjälper oss!

SALAR International

SALAR International is a company, owned by the Swedish Association of Local Authorities and Regions. We focus on the development of well-functioning local and regional administrations.