21 June 2022

Kontakt

Ukraina efter tre månaders konflikt

SKR bjuder in till ett seminarium som belyser ukrainska kommuners ekonomiska och humanitära situation och deras förutsättningar för att leverera stöd och service och till internflyktingar som sökt skydd.

Rysslands invasion av Ukraina har skapat en mycket pressad situation för regeringen, nationella institutioner, regioner och kommuner. Inte minst har kriget orsakat mänskligt lidande. Invasionen pågått i snart tre månader och lägesbilden varierar i olika delar av landet.

De ekonomiska konsekvenserna av den ryska invasionen kan enligt Världsbankens prognos innebära att Ukrainas Bruttionalprodukt kan falla med 45 % jämfört med föregående år. Andelen av landets befolkning som lever under fattigdomsgränsen (5,5 USD per dag) hotar att växa från 1,8 % till 19,8%.

Sveriges Kommuner och Regioner, genom SKL International, har sedan 2014 arbetat med att stödja decentraliseringsreformen i Ukraina och stöttat kommuner och kommunförbund i deras uppdrag – ett arbete som fortsätter och är än mer viktigt idag.

I ljuset av konflikten framgår vikten av decentraliseringsreformen och dess roll i att stärka motståndskraften på lokal nivå. Kommunerna har en avgörande roll att nå ut med stöd och service till medborgarna i landet.

  • Vilka behov har identifierats på lokal nivå?
  • Hur har kriget påverkat kommunernas möjlighet att tillhandahålla service?
  • Vilka möjligheter ser vi i kommunernas roll?
  • Hur har decentraliseringen påverkat Ukrainas motståndskraft?

Länk och inbjudan till seminariet finns HÄR.Tack för att du hjälper oss!

SALAR International

SALAR International is a company, owned by the Swedish Association of Local Authorities and Regions. We focus on the development of well-functioning local and regional administrations.