21 June 2022

Kontakt

Ukrainska kommuners förutsättningar att ge stöd och service och fokusera på internflyktingar.

SKR och SKL International bjöd in till ett angeläget seminarium med slutsatser efter tre månaders konflikt.

Seminariet belyste ukrainska kommuners ekonomiska och humanitära förutsättningar för att leverera stöd och service till såväl invånare som till de många internflyktingar som sökt skydd inom Ukraina.

Tillgång till sändningen finns HÄR.

Mer information finns HÄR.Tack för att du hjälper oss!

SALAR International

SALAR International is a company, owned by the Swedish Association of Local Authorities and Regions. We focus on the development of well-functioning local and regional administrations.