Published 20 June 2024

Projektledare med klimat – och miljöprofil

SALAR International söker en driven klimat-och miljöinriktad projektledare med ansvar att bidra till projekt och projektutveckling inom miljöområdet. Rollen kräver gedigen erfarenhet av att arbeta inom miljö-och klimatområdet, samt flera års erfarenhet av att arbeta med internationellt utvecklingssamarbete.

I rollen som klimat- och miljöinriktad projektledare blir du ansvarig för att leda och bidra till projekt och projektutveckling inom miljöområdet. Du kommer ha ansvar för att driva processer framåt med fokus på förbättrad kommunal samhällsservice, hållbar utveckling, infrastruktur och gröna investeringar inom ramen för pågående och kommande projekt i främst Västra Balkan och Ukraina. I linje med vår globala strategi, bidrar du också aktivt till att bygga nätverk, utöka kunskap samt identifiera nya insatser inom klimat- och miljöområdet.

Vi söker inte en utpräglad expert utan en person med brett klimat-och miljökunnande som kan bygga relationer och driva processer för att ta tillvara och vidareutveckla den kapacitet som finns lokalt och som även kan identifiera och kontraktera den specialistkunskap som behövs för de olika insatserna.

Du är van att leda dig själv där du med god kvalitet planerar, prioriterar och följer upp dina projekt. Du kan tänka och agera långsiktigt, proaktivt och strategiskt och vara beredd på att fatta nödvändiga beslut inom ramen för de projekt du leder. Genom kreativitet och problemlösande förmågor kan du flexibelt ställa om när förutsättningarna förändras. Du skapar tillit i förhållande till dem du samarbetar med och du ger andra möjlighet till delaktighet och påverkan.

Som ledare har du också förståelse för och även egna erfarenheter av utmaningarna i ett verksamhetsutvecklings- och processledningsarbete. Du tycker om att samarbeta internt och externt och du är duktig på att skapa och underhålla relationer över tid där du också värdesätter möjligheten att lära från andra du möter.

Plats och varaktighet

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde så snart som möjligt. Tjänsten utgår från Stockholm och tjänsteresor förekommer cirka 4 -6 gånger per år.

Ansökan

Din ansökan i form av ett CV och ett personligt brev skickar du till opportunity@salarinternational.se senast den 31a augusti, 2024. Vänligen skriv “Projektledare Klimat & Miljö” i ämnesraden.

Intervjuer kommer att ske löpande.

Mer information om rollen

Projektledare med klimat- och miljöprofil Pdf, 196 kB.