Publicerad 17 maj 2024

Anmälan och kostnad KKiK

Ange i nedan formulär om din kommun önskar delta inom KKiK eller om du vill delta i utvecklingsnätverket inom KKiK.

SKR tar ut en årsavgift för deltagandet enligt SKR:s gällande avgiftsdirektiv, vilket är 4 000 kr per kommun och år.

Efter anmälan får deltagarna en inbjudan till ett samarbetsrum, som är en plattform för dialog och erfarenhetsutbyte, där SKR gemensamt bygger en bank för lärande och samlar arbetsmaterial.

Deltagarna får löpande stödinsatser av SKR genom olika material och ett riktat nyhetsbrev. Inbjudningar till nätverksträffarna sker via samarbetsrummet.

De kommuner som ingår i KKiK erbjuds också att delta i ett utvecklingsnätverk med fokus på lärande och utveckling.

Ange ditt ärende: * (obligatorisk)
Ange ditt ärende:


Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.