Publicerad 17 maj 2024

Arbetsrätten under krig och krigsfara (SOU 2023:79)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om hur det arbetsrättsliga regelverket behöver anpassas för att tillgodose totalförsvarets behov under krig, krigsfara och extraordinära förhållanden. Därutöver har en lagförändring kring digital signering av kollektivavtal utretts och föreslagits.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.