Publicerad 17 maj 2024

Areella näringar vid vatten (SOU 2023:103)

I betänkandet föreslås några mycket begränsade författningsändringar gällande strandskydd.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.