Publicerad 17 maj 2024

Förenklade förutsättningar för ett hållbart vattenbruk (SOU 2023:74)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågor som rör fiske- och miljölagstiftningen för att förenkla regelverket för vattenbruk när det gäller tillståndsgivning, annan prövning och tillsyn. Syftet är att förkorta handläggningstiderna, undvika dubbelprövning och att beslut står i strid med varandra samt att få en mer likartad regeltillämpning.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.