Publicerad 17 maj 2024

Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m. (SOU 2024:15)

Betänkandet har som fokus hur Sverige kan skifta fokus i frågan om arbetskraftsinvandring från lågkvalificerad till mer högkvalificerad arbetskraft. Bland annat föreslås krav på en lön i nivå med medianlönen för att beviljas arbetstillstånd i Sverige, men där det ska gå att göra undantag från lönekravet, bland annat för vissa bristyrken.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.