Publicerad 17 maj 2024

Skärpta krav i sfi (lagrådsremiss)

Förslagen i lagrådsremissen syftar sammantaget till att främja elevers lärande och kunskapsresultat. Det ska i sin tur bidra till att stärka elevernas förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden, egenförsörjning och förbättra integrationen i samhället.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.