Publicerad 17 maj 2024

Skydd, stöd och vård för personer som har utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi - sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras (SOU 2023:98)

Betänkandet tar i huvudsak upp våldsutsatthet för personer som utnyttjas sexuellt i pornografiska syften, personernas tillgång till skydd, stöd och vård, samt att brott i samband med produktion och distribution av pornografi ska beivras.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.