Publicerad 11 juni 2024
Nyhet

Strejken i vården utökas

Vårdförbundet tar ut ytterligare omkring 1 300 anställda i strejk. SKR och Sobona vill med hjälp av medlare snarast möjligt teckna ett nytt avtal och få ett slut på konflikten.

Ulf Olsson

Ulf Olsson

Sammanlagt omfattas 71 000 anställda i hälso- och sjukvården av Vårdförbundets konfliktåtgärder. Lokala förhandlingar i förra veckan mellan de berörda regionerna och Vårdförbundet innebar att akut samhällsfara kunde undvikas. Samtidigt vittnar regionerna om att en utökad strejk innebär inställda operationer, längre vårdköer och vårdtider.

− En utökad strejk innebär ett mycket ansträngt läge i vården. Regionerna gör nu allt för att erbjuda en så patientsäker vård som möjligt. Samtidigt är sommaren nära och vissa planerade semestrar kommer att behöva dras in, vilket är olyckligt då dessa medarbetare missar välbehövlig återhämtning. Det är dags att parterna tar ett gemensamt ansvar för att teckna ett nytt avtal och få ett slut på strejken, säger Ulf Olsson, ordförande förhandlingsdelegationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobonas föreningsstyrelse.

Andra åtgärder än arbetstidsförkortning

Sten Nordin

Sten Nordin

SKR och Sobona har under de senaste veckorna lagt fram flera olika förslag för att få till stånd ett nytt avtal. Vårdförbundet står fast vid sitt ursprungliga krav om en omfattande arbetstidsförkortning och har hittills sagt nej till alla bud och förslag, både från SKR och Sobona och från medlarna.

− Vi ser att arbetstidsförkortning är fel väg att gå i nuläget. Bristen på rätt kompetens i vårdyrkena är stor och att korta ned arbetstiden gör det ännu svårare att ha tillräckligt med personal för att ta hand om alla patienter. Vi vill istället satsa på andra åtgärder, som att förebygga ohälsa, kompetensutveckling, karriärmodeller och uppgiftsväxling, säger Sten Nordin, vice ordförande förhandlingsdelegationen SKR och Sobonas föreningsstyrelse.

Övertids- och mertidsarbetet sjunker

Övertids- och mertidsarbetet för sjuksköterskor under 2023 bedöms utgöra mellan cirka 2,5 – 3 procent av den ordinarie arbetstiden. För en sjuksköterska som arbetar 38 timmar och 15 minuter per vecka skulle detta innebära cirka 1 timme per vecka. En utmaning är dock att övertidsarbetet är ojämnt fördelat och att medarbetare inom vissa verksamheter kan vara mer utsatta.

− Övertidsarbete ska naturligtvis användas i så liten omfattning som möjligt. Regionerna konstaterar att övertidsarbetet ökade under pandemin, men att det därefter har minskat. Flera regioner har även sett en fortsatt minskning av övertidsarbetet under första kvartalet 2024, så vi är på väg åt rätt håll, säger Ulf Olsson.

Fakta

Vårdförbundet tog ut 2 000 anställda på landets sju största sjukhus går ut i strejk den 4 juni. Ytterligare 1 300 anställda i Region Värmland samt fler medarbetare på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset togs ut i strejk den 11 juni. Vårdförbundets konflikt omfattar omkring 71 000 medarbetare i samtliga 21 regioner, fyra stora vårdbolag i Stockholm och 29 av landets större kommuner.

Det är mycket ovanligt med strejk i den offentliga sektorn. Senaste gången det var strejk var 2008. Även då var det Vårdförbundet som tog ut sina medlemmar i strejk.

Parterna på svensk arbetsmarknad har en lång tradition av att komma överens genom att förhandla sig fram till nya avtal. SKR och Sobona har under våren 2024 tecknat fem nya kollektivavtal med övriga fack inom kommuner och regioner, avtal som sammantaget omfattar över en miljon medarbetare.

Läs vidare

Sakkunnig

Jeanette Hedberg
Förhandlingschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.