Publicerad 31 maj 2024

Psykiatrin i siffror — kartläggning av rättspsykiatrin 2023

Kartläggningen Psykiatrin i siffror omfattar 3 delar. Data hämtas från alla regioner och presenterar jämförelsetal mellan barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatrisk vård i Sverige.

Syftet är att stimulera utveckling av vården. Resultaten ska inspirera, utmana, ge nya insikter och komma till användning för analys och beslut. Det är också viktigt att ge en samlad nationell bild av den psykiatriska vården i Sverige. Kartläggningen omfattar bland annat regionernas resurser för öppenvård och heldygnsvård i form av vårdplatser, patientbesök, vårddagar, personal samt kostnader.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.