Syrians in Turkey – Cohabitation under increasing stress

Turkiet har världens största flyktingbefolkning med 3,7 miljoner syriska flyktingar varav många har befunnit sig i landet i över tio år. Dessa lever sida vid sida med den turkiska lokalbefolkningen men har ofta en mycket osäker juridisk status, vilket gör det svårt för många syrier att skapa sig en trygg tillvaro i landet. Den ekonomiska krisen efter Covid-19 har förvärrat situationen ytterligare och flyktingfrågan blir alltmer politiserad ju närmare valåret 2023 vi kommer.

Hur är det att leva som flykting i Turkiet idag under rådande förutsättningar? Vad tycker turkiska grannar och hur hanterar kommunpolitiker situationen? På uppdrag av SKR, har Bitte Hammargren, fri skribent och Turkietanalytiker knuten till Utrikespolitiska Institutet och fotografen Stefan Bladh under våren 2022 rest i Turkiet, genomfört intervjuer, skrivit ett antal personliga porträtt, och fotograferat med syfte att ge personerna bortom turkisk och internationell politik ett ansikte och en röst.

Personliga porträtt i filmformat: Syrians in Turkey – voices beyond politics

Tre män står bredvid varandra

Editorial notes

Researcher and writer: Bitte Hammargren

Photos and graphic design: Stefan Bladh

English language editing: Richard Langlais

The report has been developed as part of the Resilience in Local Governance (RESLOG) project, funded by the Swedish Government and managed by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR).

SALAR International

SALAR International is a company, owned by the Swedish Association of Local Authorities and Regions. We focus on the development of well-functioning local and regional administrations.