20 May 2022

Kontakt

VD till SKL International

SKL Internationals nya VD skall vidareutveckla en organisation med gott renommé, ett starkt engagemang och välutvecklat nätverk. SKL Internationals tre kärnprocesser inom projektutveckling, projektgenomförande och kompetensförsörjning bör vara under ständig utveckling.

Den nya VDn skall även föra SKR och SKL International närmare varandra. Syftet med närmandet är att öka SKRs kännedom om SKL International på både politisk nivå och bland tjänstemän/experter för att öka kommuners och regioners delaktighet och engagemang i SKL Internationals arbete.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Leda, organisera och fördela arbetet (100 MSEK och 100+ projektmedarbetare i olika projekt)
 • Arbetsgivaransvar för medarbetarna i Sverige
 • Verkställa och genomföra SKL Internationals planer enligt styrelsens direktiv
 • Företräda SKL International i Sverige och internationella sammanhang
 • Stärka dialogen med SKR och dess medlemmar
 • Skapa finansiell trygghet och arbeta med strategisk projektutveckling

Kravprofil

Bakgrund och erfarenheter

 • Gedigen ledarskaps- och chefserfarenhet.
 • Erfarenhet från kunskapsbaserad organisation.
 • Någon form av erfarenhet/kunskap om demokrati och offentlig förvaltning på kommunal eller regional nivå.
 • Gärna ett brett kontaktnätverk i Sverige med relevanta aktörer.
 • Gärna erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete.
 • Erfarenhet av strategisk projektutveckling är positivt men ej ett krav.
 • Erfarenhet av politisk och/eller medlemsstyrd organisation är meriterande.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Personliga egenskaper

 • Trygg ledare
 • Strategisk förmåga
 • God kommunikativ förmåga och utåtriktad
 • Organiserad och strukturerad
 • Lyhörd och tydlig med ett inkluderande angeppsätt
 • Samarbetsorienterad
 • Självständig med integritet
 • Handlingskraftig och beslutsför

Vad vi kan erbjuda dig?

SKL International erbjuder dig ett jobb där du växer och utvecklas i takt med vårt dynamiska och omväxlande uppdrag. Eftersom vi är en liten organisation kommer du ha nära till utbyte och dialog med engagerade chefer och kollegor. Vi jobbar aktivt för en öppen kultur med god arbetsmiljö, både vad gäller hur vi samarbetar och hur vi arbetar i SKRs aktivitetsbaserade lokaler på Södermalm i Stockholm.

Vi är en värdebaserad organisation som genomsyras av den grundläggande principen om människor lika värde och respekt för varandra. Vi värderar kunskap, är nyfikna och vill ta del av andras perspektiv och erfarenheter för att utveckla vår verksamhet. Vi har mod att stå för de lösningar som vi tror ger hållbara resultat. Vi ifrågasätter status quo och vågar ta oss an utmanande uppdrag i komplexa miljöer.

Bifoga ditt CV och personliga brev i ansökningsformuläret nedan senast den 12 maj. Urval sker löpande. För mer information och frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Per-Allan Karlsson på per-allan.karlsson@novare.se eller Thomas Martin-Löf på thomas.martin-lof@novare.se.

https://novare.se/executive-search/jobb/vd-till-skl-international/.Tack för att du hjälper oss!

SALAR International

SALAR International is a company, owned by the Swedish Association of Local Authorities and Regions. We focus on the development of well-functioning local and regional administrations.