Utökad strejk i hälso- och sjukvården

Vårdförbundet har tagit ut ytterligare cirka 1300 anställda i strejk. SKR och Sobona vill med hjälp av medlare snarast möjligt teckna ett nytt avtal och få ett slut på konflikten. Sammanlagt omfattas 71 000 anställda i hälso- och sjukvården av Vårdförbundets konfliktåtgärder.

Ett klassrum med en lärare och två barn

I fokus

Aktuellt

Ett medlemskap som gör skillnad

Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna.
Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR världens mest innovativa och omtänksamma välfärd.

Huvudnavigering