Förskola, grund- och gymnasieskola, komvux

SKR stödjer skolans ledare, verkar för mer skolforskning, svarar på remisser och ger kommuner råd och service. Hälften av Sveriges kommuner deltar i SKR:s utvecklingssatsningar.

Innehåll

Aktuellt

Evenemang

Publikationer