Publicerad 11 mars 2021

Arbetsmiljöutbildning

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är en grundläggande utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete och speciellt framtagen för kommuner och regioner. Bakom framtagandet av utbildningen står SKR i samverkan med de fackliga organisationerna.

Arbetsmiljöutbildning, Suntarbetsliv

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är en grundläggande utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete speciellt framtagen för kommuner och regioner.

Utbildningen är framtagen för att chefer och skyddsombud ska få kunskaper i praktiskt arbetsmiljöarbete. Den är uppdelad i sex moduler som innehåller centrala delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utbildningen är gratis att använda.

Bakom framtagandet av utbildningen står SKR i samverkan med de fackliga organisationerna.

Frågor om utbildningen

Här får du svar på de vanligaste frågorna om Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Du kan också ta del av några kommuners och regioners erfarenheter av att ha använt utbildningen.

Om arbetsmiljöutbildningen, Suntarbetsliv

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.