Publicerad 1 juli 2024

Allmänna bestämmelser (AB)

Här kan du ladda ner nu gällande Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor. AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor.

Allmänna bestämmelser (AB)

Nu gällande avtal med:

 • OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
  • Vision
  • Akademikerförbundet SSR
  • Ledarna
  • Fackförbundet Scen & Film (dåvarande Teaterförbundet).
 • OFR:s förbundsområde läkare (Sveriges läkarförbund)
 • AkademikerAlliansen
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet
 • OFR:s förbundsområde Lärare (Sveriges Lärare)
 • OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet)

Allmänna bestämmelser i lydelse 2024-04-01.

Ladda ner Allmänna bestämmelser AB 24 (PDF)

Kommentar till Allmänna bestämmelser

Kommentarer till Allmänna bestämmelser i lydelse 2022-10-01 (PDF) Pdf, 1 MB.

Redogörelsetext

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) 2024 (PDF) Pdf, 85 kB.

Cirkulär

Cirkulär 24:02 Huvudöverenskommelse, HÖK 24 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård

Cirkulär 24:36 Huvudöverenskommelse, HÖK 24, med Svenska Kommunalarbetarförbundet

Cirkulär 24:26 Tillfällig överenskommelse om avvikelse från dygnsvila artikel 3, Direktiv 2003/88/EU, i samband med särskild övning, allmänna val och nationella folkomröstningar samt insatser för nationell och regional beredskapsfunktion

Cirkulär 24:24 Överenskommelse om avvikelse från överenskommelse om möjlighet till dispens från Allmänna bestämmelser § 13 mom. 5 i samband med planerad arbetstidsförläggning

Cirkulär 24:08 Allmänna bestämmelser (AB) 24

Cirkulär 23:03 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser § 13 angående dygnsvila samt förläggning av arbetstid

Cirkulär 23:29 Ändringar i PAN 20, Bilaga J och R till Allmänna bestämmelser (AB) angående dygnsvila samt förläggning av arbetstid

Cirkulär 21:53 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser 2021

Cirkulär 20:61 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB

Cirkulär 18:53 Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser § 17 mom. 3-6 och § 28 mom. 5

Partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m.

Partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m. (PDF) Pdf, 232 kB.

Bilagor och särskilda bestämmelser

Specialbestämmelser för läkare inom region samt för läkare vid sjukvårdsinrättningar i Gotlands kommun och inom Sobona

Specialbestämmelser för läkare innehåller bestämmelser om anställningsform, arbetstid, jour och beredskap m.m.

Specialbestämmelser för läkare samt Med stud 24 (PDF) Pdf, 577 kB.

Bilaga U, särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Bilaga U innehåller särskilda bestämmelser om uppehållsanställning. Uppehållsanställning tillämpas framför allt på arbetstagare som arbetar i verksamheter som har vinter- och sommaruppehåll.

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning med Svenska Kommunalarbetetareförbundet i lydelse från och med 2016-05-01 med uppdaterade belopp 2023-04-01, bilaga U (PDF) Pdf, 252 kB.

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning med övriga arbetstagarorganisationer i lydelse 2024-04-01, bilaga U (PDF) Pdf, 249 kB.

Bilaga M, särskilda bestämmelser om arbetstider med mera för lärare

Bilaga M innehåller särskilda bestämmelser om anställningsform, arbetstid och ferielön m.m. för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga skolväsendet eller inom den kommunala musikskolan.

Särskilda bestämmelser om arbetstider med mera för lärare, i lydelse 2024-04-01, bilaga M (PDF) Pdf, 130 kB.

Bilaga L, särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet

Bilaga L innehåller särskilda bestämmelser om ersättning m.m. i samband med lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet. Bilagan tillämpas i samband med resor och aktiviteter inom exempelvis barnomsorg, skola, fritidsverksamhet äldre- och handikappomsorg samt psykiatri och omsorgsverksamhet.

Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet, bilaga L (PDF) Pdf, 51 kB.

Bilaga J, särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J innehåller särskilda bestämmelser om beräkning av lön och ersättningar för arbetstagare som har jourtjänstgöring på natten i verksamheter som riktar sig till personer med funktionshinder.

Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal i lydelse 2024-04-01, bilaga J (PDF) Pdf, 118 kB.

Bilaga R, särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Bilaga R innehåller särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten. Under revidering.

Bilaga R i lydelsen 2024-04-01 (PDF) Pdf, 174 kB.

Bilaga D, särskilda bestämmelser för anställning i personalpool

Bilaga D innehåller särskilda bestämmelser om arbetstid och ersättningar för arbetstagare med anställning i personalpool. Med anställning i personalpool avses en anställning som särskilt tillkommit för att tillgodose ett behov av vikarier och extra personal.

Särskilda bestämmelser för anställning i personalpool med Svenska Kommunalarbetareförbundet i lydelse 2016-05-01 (PDF) Pdf, 104 kB.

Särskilda bestämmelser för anställning i personalpool med övriga arbetstagarorganisationer, bilaga D (PDF) Pdf, 92 kB.

Kurser och konferenser

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.