Publicerad 12 juli 2024

Attraktiv äldreomsorg

Kompetensförsörjningen till äldreomsorgen är en av våra största välfärdsutmaningar. Antal personer i Sverige över 80 år förväntas öka med cirka 50 procent de kommande tio åren. Det kommer därför behövas fler medarbetare i branschen. Ta del av inspiration och samlat stöd för att öka äldreomsorgens attraktionskraft.

Webbsänd seminarieserie om äldreomsorgen

I den här webbsända seminarieserien ger medarbetare, chefer och kommunikationsproffs sin syn på hur arbetsgivare kan kommunicera äldreomsorgen för att bemöta fördomar och lyckas med uppdraget att attrahera medarbetare med rätt kompetens och profil. Serien inspirerar till att få igång ett tankearbete om hur framtidens omsorg kan se ut. Vilka är framtidens medarbetare? Vilken kompetens kan de ha? Hur attraherar vi dem?

Del 1: Äldreomsorg - framtidsbranschen

Amelia Adamo, journalist, Johan Lindström, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun och Patrik Sundström, tidigare digitaliseringschef på SKR lyfter möjligheter för framtidens äldreomsorgs att attrahera omsorgstalanger.

Bonusmaterial del 1

3 saker att lyfta för att attrahera rätt medarbetare till äldreomsorgen (PDF) Pdf, 135 kB.

Del 2: Därför väljer vi äldreomsorgen

I del två av seminarieserien möter vi en rad inspirerande medarbetare och sätter fokus på deras perspektiv och erfarenheter. Vad är det som får dem att trivas och utvecklas i äldreomsorgen?⁠

Medverkande i del 2

Jarek Raubo, undersköterska och Silviasyster, Sundbybergs stad, Nadja Karademir, biträdande enhetschef, Sundbybergs stad och Årets Inspiratör 2018, Elma Sabic, arbetsteurapeutstudent, Gislaveds kommun, Helena Johansson, silviasjuksköterska, Strömstad kommun, och styrelseledamot i Riksföreningen sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, Jörgen Westin, undersköterska med vidareutbildning i välfärdsteknik, Kramfors kommun, Jennie Byström, undersköterska med vidareutbildning i välfärdsteknik, Kramfors kommun, Katarina Storm Åsell, utredare, SKR.

Bonusmaterial del 2

5 skäl att välja att jobba och utvecklas i äldreomsorgen (PDF) Pdf, 185 kB.

Del 3: Tips för framgångsrik kommunikation

I del tre av seminarieserien fokuserar vi på hur vi lyckas med kommunikationen både externt och internt. Vi hör John Mellqvist dela med sig av sina bästa tips, och enhetschefer som beskriver hur de framgångsrikt arbetar med internkommunikation.

Medverkande i del 3

John Mellkvist, föreläsare och författare kring ålderism och kommunikationskonsult på Kreab, Rebecca Andersson, enhetschef, Äldreomsorgens rekryteringscentrum, Umeå kommun, Alma Maslan, projektchef Vård- och omsorg, Gislaveds kommun och Årets ledare 2019, Safa Khemiri, enhetschef Socialförvaltningen , Järfälla kommun, Helena Henningsson, handläggare på SKR.

Bonusmaterial del 3

8 tips för lyckad kommunikation (PDF) Pdf, 141 kB.

Rekryteringsfilmer

För att nå ut med fakta om välfärdsyrken finns rekryteringsmaterial att ladda ner, bland annat filmer till sociala medier där ni kan lägga in er egen kommun- eller regionslogotyp.

Rekryteringsmaterial

Faktaunderlag om välfärdsyrken

Använd gärna information, fakta och statistik från våra rapporter för att stimulera intresset för välfärdsyrken.

Broschyr om kollektivavtal

I broschyren ”Säg hej till ditt kollektivavtal” har vi samlat de viktigaste förmånerna som finns i de kollektivavtal som tecknats mellan SKR och de fackliga organisationerna.

Säg hej till ditt kollektivavtal!

Rapport om rekrytera personer mitt i livet

För att möta välfärdens rekryteringsbehov räcker det inte med att bara rekrytera unga och studenter. Kommuner och regioner kommer behöva rekrytera personer mitt i livet, som både har yrkes- och livserfarenhet.

Mitt i livet

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Katarina Storm Åsell
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.