Publicerad 9 april 2024

Anställa personer med funktionsnedsättning i välfärden

Kompetensförsörjning är ett generellt problem, med brist på arbetskraft inom fler områden. Samtidigt står många människor utanför arbetsmarknaden, med kompetens, kunskap och förmågor – och med lösningen på arbetsgivarnas behov av kompetensförsörjning.

Nu behöver arbetsgivare tänka nytt och göra annorlunda. Genom att se över och organisera arbetsuppgifter och yrkesroller på ett annat sätt skapas möjligheter för fler att kunna utföra dem, och genom breddad rekrytering kan fler individers kompetens och kunskap komma till nytta.

Hittills har fokus varit att rusta individen att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden, genom utbildning eller praktik på en arbetsplats. Men genom att vända på perspektivet och istället se över vem som gör vad på en arbetsplats kan fler individers kompetens och kunskap komma till nytta. Bredare rekrytering och blandad personalstyrka ger också flera vinster: minskade kostnader, ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö.

Verktyg

Kommunalekonomisk kalkyl – räknesnurran

Inom ramen för projektet Fler vägar in – breddad rekrytering har Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med Skövde kommun tagit fram ett beräkningsverktyg för att synliggöra de kommunalekonomiska konsekvenserna av insatser inom projektet.

Verktyg för kommunalekonomisk effektkalkyl (Excel) Excel, 500 kB.

Information om verktyget för kommunalekonomisk effektkalkyl (PDF) Pdf, 270 kB.

Räknesnurran för ekonomisk kalkyl på arbetsplatsnivå

Du kan även beräkna effekter på arbetsplatsnivå.

Verktyg för ekonomisk kalkyl på arbetsplatsnivå (Excel) Excel, 276 kB.

Sammanställning av effektkalkyl på arbetsplatsnivå (Excel) Excel, 356 kB.

Metod för att använda kompetensen rätt

Här hittar du en metod, inspiration och material för att använda kompetensen på bästa sätt i verksamheten.

Metod för att använda kompetensen rätt

BEA-anställning

Frågor och svar vid BEA-anställning (PDF) Pdf, 1 MB.

Exempel från kommuner

Fler vägar in – breddad rekrytering i Örebro kommun

Använd kompetensen rätt och rekrytera bredare, Gävle kommun

Inkluderande arbetsplatser i Hudiksvalls kommun

Guide till inkluderande arbetsplatser

Inkluderande arbetsplatser är en viktig förutsättning för att lyckas med bra rekryteringar. Att våga tänka på nytt sätt är en annan förutsättning. Nu finns en guide till arbetsgivare som vill arbeta med nya tankesätt, inkluderande arbetsplatser och eventuella stöd till enskilda, som stöd på vägen till bra kompetensförsörjning.

Guide till inkluderande arbetsplatser - Ett stöd på vägen mot fler långsiktigt inkluderande arbetsplatser (PDF) Pdf, 904 kB.

Projektet Fler vägar in – Breddad rekrytering

Projektet Fler vägar in, som drevs gemensamt av SKR, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för delaktighet, har utvecklat en bra metod för hållbar kompetensförsörjning. Det ursprungliga syftet var att göra det enklare för arbetsgivare i välfärden att anställa personer med funktionsnedsättning, genom nya former av samverkan, att använda kompetensen rätt och att skapa nya yrkesroller.

Metoden fungerar för arbetsgivare och medarbetare på samtliga arbetsplatser. Med rätt stöd och verktyg kan arbetsgivare känna sig trygga att rekrytera personer som står längre från arbetsmarknaden.

Åtta kommuners arbete

Projektet pågick under 2017-2020 i åtta kommuner; Borås, Falkenberg, Gävle, Hudiksvall, Karlskoga, Skövde, Stockholm och Örebro. Syftet har varit att utvärdera kommunernas arbete med att ta fram nya tjänster genom att använda kompetensen rätt, och bredda sin rekrytering. Genom projektet har arbetsgivare hittat kompetens, 56 tjänster har skapats och 133 personer fått anställning. Fler vägar in – breddad rekrytering finansieras av Europeiska socialfonden.

Projektet och dess resultat har utvärderats i sin helhet av konsultföretaget WSP.

Slututvärdering av ESF-projektet Fler vägar in – Breddad rekrytering (PDF) Pdf, 1 MB.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Katarina Storm Åsell
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.