Publicerad 22 november 2023

Användning, stöd- och behandlingsprogram

SKR gör återkommande enkätundersökningar för att följa regionernas användning av stöd- och behandlingsprogram för internetbehandling.

Den första undersökningen gjordes 2018 och den senaste under våren 2023.

Nulägesbeskrivning 2023

Våren 2023 samlade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) in uppgifter från samtliga regioner om vilka program de erbjuder via plattformen Stöd och behandling (SoB).

Syftet med kartläggningen är att följa utvecklingen av användningen av SoB. Rapporten kan också tillämpas som underlag för regioner som vill utöka sitt utbud av stöd- och behandlingsprogram, till exempel genom att ta del av befintliga program eller nyutveckla program i samarbete med andra regioner.

Användning av program i Stöd och behandling, 2023

Statistik över användningen av Stöd och behandling

Inera presenterar statistik för användningen av Stöd och behandling. Besöksdata i rapporterna uppdateras vid varje månadsskifte.

Statistik över användningen av Stöd och behandling, Inera

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.