Publicerad 30 maj 2024

Avvecklingen av 2G- och 3G- och kopparnäten

Snart är avvecklingen av gamla mobilnät samt kopparnäten klar. SKR har tagit fram svar på vanliga frågor för att kommuner och regioner i tid agerar för att säkra upp sin verksamhet.

2G-, 3G- och kopparnätet har funnits länge och används överallt i samhället för att koppla upp olika viktiga funktioner. Det kan exempelvis handla om olika typer av larm, övervakning, styrning och datainsamling i kommunal och regional verksamhet.

Avvecklingen av gamla nät har redan påbörjats

Under de närmsta åren är avvecklingen klar av de gamla mobilnäten och kopparnätet för att ge plats för ny teknik. Avvecklingen av 3G-näten har redan påbörjats och kopparnätet stängs löpande kommun för kommun fram till 2026. 2G näten släcks ner hösten 2025 för samtliga operatörer förutom Telia vilka fasar ut sitt 2G nät under 2027. Tjänster och produkter som är beroende av 2G/3G eller kopparnätet kommer sluta att fungera och behöva anpassas eller bytas ut snarast. Det är viktigt att kommuner och regioner uppmärksammar detta teknikskifte och agerar för att säkra upp sin verksamhet.

Vanliga frågor och svar

I följande FAQ finns mer information och svar på de frågor som kan tänkas dyka upp.

 • Hur berörs kommuner och regioner?

  2G/3G- och kopparnät har funnits länge och används överallt i samhället för att koppla upp olika viktiga funktioner (m2m/IoT). I offentlig verksamhet används näten till exempelvis trygghetslarm, övervakningsutrustning, mätvärdesutrusning, portar, bommar, hisslarm och repeatrar för inomhustäckning (som kan finnas i kommunala byggnader, sjukhus med mera).

  Efter 2025 (2027 Telia) när 2G/3G avvecklas och år 2026 när kopparnätet är avvecklat kan vi inte längre räkna med dessa nät. Funktioner som är anslutna hit kommer helt enkelt att sluta att fungera. Tjänster och produkter som är beroende av dessa tekniker kommer därför behöva anpassas eller bytas ut.

  Konkreta exempel på hur avvecklingen påverkar verksamheter

  • Övervakningsfunktionen för kommunalt VA-nät som är beroende av 2G eller 3G slutar att fungera vid utfasningen av näten. I stället för att kontrollera verksamheten via en dator måste nu en person åka runt och kontrollera utrustningen manuellt. På grund av långa leveranstider och komponentbrist kan det ta upp till sex månader innan ny övervakningsutrustning är på plats.
  • Trygghetstelefoner i hemtjänsten som är beroende av 2G eller 3G slutar att fungera vid utfasningen av näten. Det innebär att vårdtagare inte kan larma. Telefonerna kommer att fungera först när en ny trygghetstelefon med 4G har tagits i bruk. Avbrott i trygghetslarm och liknande är särskilt allvarligt eftersom förtroendet för tjänsterna urholkas vid avbrott. Upphandlingar av nya system är tidskrävande och det kan bli väldigt bråttom om beredskap saknas.
 • Vad behöver en kommun eller region göra?

  Kommuner och regioner behöver se över sin verksamhet och de tekniska kommunikationslösningar som man använder idag och göra sig oberoende av 2G/3G och kopparnätet. Inga nya system eller utrustning som är beroende av dessa tekniker bör införas. Om kommuner eller regioner är tvungna att införa ett sådant system ska plan för uppgradering innan 2025 respektive 2027 (Teliakunder) ingå i avtalet.

  Kommuner och regioner har ett jobb att göra med att se över sina lösningar men här krävs det samverkan med leverantörerna. Många tjänster upphandlas just som tjänster där uppkoppling är inkluderad. Då är det leverantören av tjänsten som i första hand har ansvar för att tjänsterna ska fungera. Ställ krav på funktion i upphandlingarna, inte en specifik teknik (till ecempel 4G).

  Konkreta tips

  • Kommuner och regioner behöver ta ett ansvar för att inventera och tillsammans med partners och leverantörer uppgradera sin utrustning. Mobiloperatörerna vet inte vad alla mobilabonnemang och sim-kort används till och det medför ett arbete för kunden. Ett tips är att utgå ifrån alla era abonnemang och identifiera hur de används.
  • Vi föreslår också att ni samlar olika kompetenser i arbetet. En it-samordnare eller motsvarande kan ha en central funktion, men lite beroende på hur organisationen ser ut är det lämpligt att involvera flera förvaltningar/verksamheter – vissa lösningar kan vara inköpta direkt av en verksamhet.
  • Ta fram en uppgraderingsplan för era lösningar och användare. Se över vilka behov ni har, det är inte nödvändigtvis så att system måste bytas 1 mot 1. Det finns flera olika lösningar med 4G/5G men även andra tekniska alternativ som kan passa era behov. Se skiftet som en chans att byta mot effektivare och mindre kostsamma system. Förbered en plan i god tid. Genom det kan övergången nyttjas till att driva organisationens digitalisering till bättre och säkrare tjänster.
  • Säkerställ hur er befintliga teknik kravställts i tidigare upphandlingar och om det ingår i kontraktet att leverantören av produkten/tjänsten står för utbyte av utrustning.
 • Hur ser tidplanen för teknikskiftet ut?

  2G

  2G-nätet stängs för alla operatörer vid årsskiftet 2025/2026 respektive 2027 (Telia).

  3G

  Avvecklingen pågår redan nu och successivt fram till år 2025. Mobiloperatörernas planer varierar något.

  4G

  4G-nätet moderniseras och ersätter 2G/3G i många områden, med samma eller bättre täckning.

  5G

  Utbyggnad av 5G-nätet pågår nu och kommer ta fart i och med tilldelning av nya frekvenser.

  PTS planerar att tilldela nya frekvenstillstånd för tiden 2026–2040 genom en auktion som genomfördes år 2023. Det gäller bland annat de två frekvensband som idag används för 2G/3G men som senare kommer att användas för 4G och 5G.

  Kopparnätet

  Telia har aviserat att hela nätet beräknas vara avvecklat i hela landet till år 2026, tätorter inkluderade. Stängningen sker löpande och kommuner får information 12–16 månader innan nätet ska stängas. Läs mer om stängningen på Telias webbplats:

  Framtidens nät, Telia

 • Varför måste kommuner och regioner skyndsamt påbörja en översyn av verksamheten?

  Det är knappt ett år kvar innan 2G/3G och två år innan kopparnätet helt är urfasat. Räkna med tid för inventering, leverantörsdialog samt långa leveranstider. Med rådande komponentbrist kan det dröja innan nya system är på plats. Många verksamheter är mycket känsliga för avbrott, exempelvis trygghetstelefoner som måste fungera. Vi uppmanar därför kommuner och regioner att så snart som möjligt påbörja en inventering av sin verksamhet.

 • Säljs fortfarande produkter beroende av dessa tekniker?

  Ja, det säljs fortfarande utrustning som är beroende av dessa tekniker. Det är därför viktigt att säkerställa vid upphandlingen att det inte är den gamla tekniken som används.

  Adda Inköpscentral hjälper kommuner och regioner med strategisk försörjning och inköp. Har du köpt produkter genom Addas avtal och vill veta mer om hur dessa påverkas har Adda mer information på sin webbplats:

  Ramavtal och avtalskategorier, Adda

 • Vad är bredbandskoordinatorns roll?

  Hos samtliga regioner finns en person med funktionen regional bredbandskoordinator. De regionala bredbandskoordinatorerna arbetar för bättre samordning i bredbandsfrågor, bland annat genom att stödja kommuner, kartlägga behov och främja samverkan.

  Ta kontakt med den regionala bredbandskoordinatorn i frågor om 2G/3G och kopparnätet. Bredbandsforum har kontaktuppgifter till samtliga bredbandskoordinatorer.

  Bredbandskoordinatorer, Bredbandsforum

 • Var går det att hitta mer information?

  Mer information finns på PTS webbplats samt TechSverige (tidigare it- och telekomföretagen som är Tech bolagens branschorganisation). Även Telia har information om kopparnätets avveckling på sin hemsida.

  Teknikskifte, PTS

  Dags att förbereda Sverige för övergången från 2G och 3G, TechSverige

  Framtidens nät, Telia

Informationsansvarig

 • Emma Ström
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.