Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Handslag för cirkulärt byggande – ett Göteborgsinitiativ för en storskalig återbruksmarknad

  Återbruk och andra cirkulära lösningar ska öka markant vid både ny- och ombyggnation i Göteborg. Det är avsikten med ett handslag mellan 50 av stadens privata och offentliga fastighetsägare. Tillsammans vill aktörerna skapa en fungerande marknad för...

  Ämne:Byggande, Klimat

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Initiativet togs i maj 2022 och pågår fram till och med 2025.

  Verksamhetsområde:Näringsliv, Samhällsplanering

 • Likvärdig utbildning i Trollhättan

  I ett försök att minska skolsegregationen avvecklade Trollhättan skolor i vissa områden. Eleverna anvisades istället till skolor med bättre förutsättningar. Uppföljningen visar nu att eleverna trivs i sina nya klasser och att antalet behöriga elev...

  Ämne:Barn och unga, Grundskola, Social hållbarhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Arbetet påbörjades 2020 och pågår.

  Verksamhetsområde:Skola, Social omsorg

 • Aktivitet Förebygger – ett vinnande koncept för barns hälsa

  Verksamheten Aktivitet Förebygger bedrivs inom ramen för Ängelholms kommun i samverkan med lokalt etablerat förenings- och näringsliv. I nätverket av nära samarbeten, och med engagerade och utbildade ledare, har möjligheter för fysiskt och psykiskt ...

  Ämne:Barn och unga, Folkhälsa, Psykisk hälsa

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Kultur och fritid

 • Särskild vårdgarantienhet bidrar till ökad tillgänglighet i Region Västmanland

  I Region Västmanland finns en särskild Vårdgarantienhet som utgör stöd för både verksamheter och patienter.

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2019 - fortlöpande

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Industriell och urban symbios i Sotenäs – för vår hållbara framtid

  I Sotenäs är samarbete ledordet. Sotenäs Symbioscentrum stödjer industriell och social symbios mellan företag i kommunen eftersom systemet blir effektivare än om var och en optimerar sin egen verksamhet. Det har lett till såväl fler företagsetableri...

  Ämne:Klimat, Miljö, hälsa

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Arbetet startade på riktigt under 2013 och är en pågående utvecklingsprocess.

  Verksamhetsområde:Innovation, Näringsliv, Samhällsplanering

 • Utveckling av cykelleder för rekreation och turism i Skåne

  Region Skåne är ledhuvudman, det vill säga har det övergripande utvecklingsansvaret, för de nationella cykellederna Sydostleden och Sydkustleden och efter juni 2023 även för den regionala Cykelleden Skåne. Utbudet av ledinfrastruktur av hög kvalitet...

  Ämne:Besöksnäring, Folkhälsa, Klimat, Miljö, hälsa, Trafik och infrastruktur

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2017-pågående.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Händelö Eco-Industrial Park – att få ut mer resurser av det som blir över

  Genom att se avfall som en resurs kan de sex aktörer som utgör Händelö Eco-Industrial Parks bioraffinaderi leverera tre slutprodukterprodukter - bioetanol, djurfoder och kolsyra - med extremt bra klimatprestanda. Kan detta lärande exempel inspirera ...

  Ämne:Byggande, Klimat

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2020-2022

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Innovation

 • Framgångsrikt samarbete mellan Helsingborgs stad och Öresundskraft AB i eleffektfrågan

  Elanvändningen förväntas öka framöver samtidigt som Sveriges energisystem ställer om och brister i den nuvarande distributionen har upptäckts. I väntan på förstärkningar i distributionsnäten har Helsingborg stad, tillsammans med Öresundskraft AB, ta...

  Ämne:Byggande, Klimat

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Eleffektplanen arbetades fram i projektform under 2021 och antogs av Helsingborgs kommunfullmäktige januari 2022. En halvtidsuppföljning ska genomföras under 2024.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Med visionen att hållbart resande ska vara norm i Västra Götaland

  Sedan 2016 innefattar det regionala trafikförsörjningsprogrammet i Västra Götaland inte bara kollektivtrafik utan även cykel, gång och kombinationer av olika aktiva och hållbara transportsätt. I samband med denna förändring initierades ett arbete me...

  Ämne:Folkhälsa, Klimat, Regional utveckling, Trafik och infrastruktur

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2016-pågående.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Samhällsplanering

 • Gröna resplaner i Linköping – hållbart resande till arbetsplatser

  Linköpings kommun arbetar med flera gröna resplaner för att öka andelen hållbara resor till, från och inom arbetet i kommunen. Utvärderingar av resandet till områdena med gröna resplaner visar bland annat på minskad trängsel och minskat utsläpp av C...

  Ämne:Byggande, Klimat, Trafik och infrastruktur

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående.

  Verksamhetsområde:Innovation, Samhällsplanering

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.