Publicerad 13 februari 2024

Avtalsförsäkringar enligt kollektivavtal

Avtalsförsäkringarna kompletterar ersättningarna arbetstagaren får från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

Arbetsgivare kan ansöka om rehabiliteringsstöd för en anställd som omfattas av sjukförsäkringen AGS- KL och få upp till halva kostnaden betald för arbetslivsinriktad rehabilitering.

Åldershöjningar i avtalsförsäkringarna

Riksdagen beslutade att från och med 1 januari 2023 höja de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem med ett år, från 65 år till 66 år. I avtalsförsäkringarna som kompletterar de allmänna ersättningarna vid sjukdom och arbetsskada gjordes motsvarande åldershöjning. Det gällde Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL), Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkringen.

Avtalsförsäkringar och villkor

Informationsansvarig

  • Marie Ståhl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.