Publicerad 18 mars 2021

AntiStress 1.1.0

Utgivare: Västra Götalandsregionen

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF) Pdf, 626 kB.

Programbeskrivning

AntiStress är ett stödprogram i form av en applikation som enligt utgivaren syftar till att behandla stressrelaterad ohälsa hos vuxna genom instruktion, vägledning, stöd till motivation, psyko-edukation samt för prevention. Programmet bygger på metoden medveten andning, tänkt att minska stress.

AntiStress är anpassat för dator, mobil och läsplatta och administreras asynkront. Finns på svenska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, engelska, franska, persiska, somaliska, spanska och tyska, är anpassat för syn- eller hörselskadade. Rekommenderad behandlingstid är 5-45 minuter 1-7 gånger per vecka.

Från startåret 2019 är programmet tänkt att användas som ett komplement i primärvård och för befolkningen. Uppgift saknas om antal användare. Programmet är gratis.

Vetenskaplig dokumentation för programmet

Det finns en vetenskaplig studie som beskriver hur deltagare upplever AntiStress programmet vid en 10-veckors integrativ rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa och där AntiStress-app-programmet medveten andning finns med som egenvårdsdel. Programmet administreras via App store och Google play.

Designgranskning

Programmet har granskats på en iPhone 6.0 efter nedladdning från App store.

Introduktion

Finns under symbolen frågetecken. Det går att välja mellan tio olika språk under symbolen kugghjul. Introduktionen är kort och koncis. Saknas information om utgivare.

Navigation

Oklar. Förstasidan startar med en fråga eller påstående som skiftar samt två rubriker: ”Medveten andning” respektive ”Min dagbok”. Under Medveten andning finns tre olika val av andning: 5, 15 respektive 25 minuter. På denna sida finns även rubriken ”Meny” som navigerar tillbaka till första sidan.

Min dagbok innehåller rubriken ”Mitt mående” och ”Min dagbok”, det är oklart vad användaren förväntas att göra. Istället för Meny används här kommandona ”Avbryt” respektive ”Hoppa över”. När Min dagbok är ifyllt kommer olika påståenden upp: ”Måttlig fysisk aktivitet minskar stress”, ”Hälsosam mat – vår dagliga medicin”, ”Självmedkänsla – att vara snäll mot dig själv”, med mera.

Layout

Lågmälda färger och sparsam text med olika storlek utan tydlig betydelse. I ”Min dagbok” går det både att spela in ljud och att skriva.

Interaktivitet

En enkel skattningsskala om måendet att fylla i och som sparas i ”Min dagbok”. Avlyssnade avsnitt registreras inte i Min dagbok, däremot sparas reflektioner med ljud eller text. Ingen återkoppling.

Kommunikation

Saknas. Inga uppgifter om kontakt med utgivaren.

Sammanfattande bedömning

AntiStress är ett program för att förebygga och minska stressrelaterad ohälsa hos vuxna över18 år. Programmet har utvärderats i en vetenskaplig kvalitativ studie om individers upplevelse av programmet.

AntiStress finns tillgängligt på App store och Google play. Designen bedöms bestå av enkel app, som bedöms som ofärdig, med fokus på bibliotek av andningsövningar med ljud men med otydlig navigation och oklara kommandon utan återkoppling och kommunikation.

Vid användning av AntiStress rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

Arvidsdotter T, Kylén S, Bäck-Pettersson S. Experiences of living with Stress-Related Exhaustion Disorder and Participating in a Tailor-Made AntiStress Program in Primary Care. Psychology 2019; 10: 1463-84. https://doi.org/10.4236/psych.2019.10110

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.