Publicerad 27 maj 2024

Faktura till SKR

Du som är leverantör till SKR ska skicka e-faktura. Här beskriver vi hur du går tillväga. OBS! SKR har bytt system för hantering av e-fakturor och fakturauppgifter!

Obligatorisk e-faktura vid inköp i offentlig sektor

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp som görs med tillämpning av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS och LUK ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Detta innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-faktura.

SKR omfattas av detta regelverk och därför måste du som leverantör till oss använda dig av e-fakturering. Observera att en PDF-faktura inte är ett godkänt format för e-faktura.

Du som redan e-fakturerar via Peppol

SKR tar emot e-fakturor via Peppol-nätverket. Vår elektroniska adress i Peppol är (Peppol-ID) 0007:2220000315.

Du som ännu inte e-fakturerar via Peppol

Många affärssystem kan redan i dag skicka e-fakturor. Lösningen ser lite olika ut beroende på vilken leverantör av e-faktureringstjänster man väljer att teckna avtal med.

Mer information om leverantörer som erbjuder e-faktureringstjänster hittar du hos Myndigheten för digital förvaltning (Digg), via länk nedan.

Så ansluter du till Peppol, Myndigheten för digital förvaltning (Digg)

Förändringar som påverkar dig som leverantör

SKR har bytt system för hantering av e-fakturor

SKR har bytt operatör för e-fakturor till Pagero. Även Peppol är aktivt via Pagero. Vi ber dig kontakta din egen operatör för att säkerställa att eventuella ändringar implementeras.

Nya referenser på fakturor

I samband med bytet av system så har vi gjort ändringar i vilka referensuppgifter som ska finnas med på fakturor till SKR.

Följande uppgifter måste finnas med i e-fakturan:

  • Beställarreferens: inköparens för- och efternamn, alternativt en referenskod som inköparen anger
  • Orderreferens: inköpskod (INCXXXXXXX, alternativt kostnadsställe (5 siffror) eller projektkod (6 siffror))
  • Vilken vara eller tjänst kostnaden avser, samt vilken period.

Har du frågor kring fakturauppgifter, vänd dig i första hand till din referens på SKR.

Säkerställ att du har korrekta uppgifter för SKR

I samband med att du hanterar ändringarna ovan ber vi dig också säkerställa att du har korrekta uppgifter för SKR i ditt affärssystem.

SKR:s uppgifter är följande:

  • Sveriges Kommuner och Regioner, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm, Att: Inköp och ekonomi

Mer information finns hos Myndigheten för digital förvaltning, Digg

För dig som är leverantör till offentliga aktörer

Anslut till Peppol

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.