Publicerad 12 oktober 2023

Rapportera incident, personuppgifter

Om du vet, eller misstänker, att det har inträffat en personuppgiftsincident eller om du ser att det finns en risk för att det kan inträffa en incident ska du rapportera detta snarast.

Incident ska rapporteras via formuläret nedan när:

  • När personuppgifter oavsiktlig eller olaglig förstörs, förloras eller ändras.
  • När personuppgifter på ett felaktigt sätt sprids eller publiceras internt eller externt (obehörigt röjande).
  • När någon som inte har behörig tillgång till personuppgifterna får tillgång till uppgifter då har det inträffat en så kallad personuppgiftsincident som ska rapporteras.Jag är * (obligatorisk)
Jag är

Vilken typ av incident vill du anmäla? * (obligatorisk)
Vilken typ av incident vill du anmäla?När upptäcktes incidenten  * (obligatorisk)
När upptäcktes incidenten
Vems personuppgifter berörs? * (obligatorisk)
Vems personuppgifter berörs?
Ingår känsliga personuppgifter (ras/etniskt ursprung, religiös övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, sexualliv/sexuell läggning, genetiska uppgifter mm)? * (obligatorisk)
Ingår känsliga personuppgifter (ras/etniskt ursprung, religiös övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, sexualliv/sexuell läggning, genetiska uppgifter mm)?
Beror incidenten på arbetssätt eller teknisk lösning? * (obligatorisk)
Beror incidenten på arbetssätt eller teknisk lösning?
Har obehöriga kommit åt personuppgifterna? * (obligatorisk)
Har obehöriga kommit åt personuppgifterna?
Är de individer vars personuppgifter läckt ut informerade? * (obligatorisk)
Är de individer vars personuppgifter läckt ut informerade?

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.