Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Rättighetsbaserat arbetssätt

  I den här skriften får ni ta del av hur ett antal kommuner och regioner har tillämpat rättighetsbaserat arbetssätt som möjliggör ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Mänskliga rättigheter

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-05-31

 • Årsredovisning 2023, SKR

  Årsredovisning 2023

  Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) årsredovisningen 2023 består av verksamhetsberättelse, årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-05-30

 • Metodstöd för likvärdigt bemötande

  Ingår i en serie av stöd som kallas Med öppna ögon för en jämställd verksamhet i kommun och region.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Jämställdhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-05-29

 • Regionernas fastighetsnyckeltal avseende 2023

  Här redovisas och kommenteras ett utdrag av regionernas nyckeltal för 2023.

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Samhällsplanering

  Ämne:Fastigheter

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-05-28

 • Psykiatrin i siffror — kartläggning av barn- och ungdomspsykiatri 2023

  Sedan 2017 har andelen barn som varit i kontakt med BUP ökat med 35 procent. Under samma period har kapaciteten inom BUP, mätt i arbetade timmar, ökat med 22 procent. Antalet genomförda besök per dag och behandlare har också ökat, delvis tack vare f...

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Barn och unga, Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-05-28

 • Psykiatrin i siffror — kartläggning av rättspsykiatrin 2023

  Kartläggningen Psykiatrin i siffror omfattar 3 delar. Data hämtas från alla regioner och presenterar jämförelsetal mellan barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatrisk vård i Sverige.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-05-28

 • Psykiatrin i siffror - kartläggning av vuxenpsykiatrin 2023

  5,6 procent av den vuxna befolkningen i Sverige hade kontakt med specialistpsykiatrin 2023. Det är en liten ökning jämfört med tidigare år. Av de personer som fick heldygnsvård har andelen som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård minskat.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-05-28

 • Anmäl alltid hot, hat och våld

  Denna skrift beskriver några autentiska rättsfall där förtroendevalda har polisanmält händelser av hot, hat och våld, och vilka skäl som har lett fram till att gärningspersonerna dömdes. Skriften riktar sig i första hand till förtroendevalda och til...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-05-27

 • En jämställd arbetsgivarpolitik 2024

  SKR:s arbetsgivarpolitiska jämställdhetsprogram i nio punkter vänder sig till dig som är arbetsgivare eller förtroendevald i en kommun eller en region. Här hittar du konkret stöd för ditt jämställdhetsarbete, statistik och lärande exempel om hur and...

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Arbetsmiljö, Jämställdhet, Personal- och kompetensförsörjning

  Format:Webb

  Utgivningsdag:2024-05-16

 • Ekonomirapporten, maj 2024

  Kommunsektorn visar negativt resultat i år men 2025 vänder resultatet uppåt. Det är regionernas resultat som sänker sektorn i år medan kommunerna redovisar ett svagt positivt resultat. Inflationen sjunker och det ger lägre kostnader för framför allt...

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Ämne:Budget och planering

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-05-14

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se