Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Ansvarsprövning av år 2022

  Ansvarsprövning av år 2022

  Rapporten ger en överblick över hur ansvarsprövningen i kommuner och regioner har sett ut under tidsperioden 2022.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Revision

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-04-30

 • På gång inom EU våren 2024

  I denna upplaga kan du bland annat läsa om SKR:s ställningstaganden i samband med EU-valet, färdigförhandlade direktiv på miljö- och klimatområdet, EU:s sammanhållningspolitik, EU:s läkemedelspaket och utbildningsfrågor.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor, Demokrati, Digitalisering, Ekonomi, Innovation, Hälsa och sjukvård, Juridik, Kultur och fritid, Näringsliv, Samhällsplanering, Skola

  Ämne:Internationellt

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-04-29

 • Feriejobb för ungdomar - sommaren 2023

  Feriejobb för ungdom – sommaren 2023

  SKR följer årligen upp kommunernas och regionernas arbete med feriejobb. Sommaren 2023 minskade det totala antalet feriejobb som anordnades av kommuner men ökade hos landets regioner.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-04-25

 • Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?

  Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?

  Rapporten ger en beskrivning av hälsoläget för personer med funktionsnedsättning idag samt konkreta tips på hur man kan arbeta för att skapa bättre hälsa för målgruppen, såväl inom kommunal som regional verksamhet.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

  Ämne:Folkhälsa, Kvinnors hälsa, Patientsäkerhet, Primärvård, Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-04-25

 • Fakta om utskrivningsklara patienter

  Fakta om utskrivningsklara patienter - från betalningsansvar till sammanhållen vård

  Rapporten sammanfattar och jämför utfallet över tid i landet om utskrivningsklara patienter.

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Hälsa och sjukvård

  Ämne:Folkhälsa, Nära vård, Primärvård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-04-24

 • Företagsklimat 2023. Öppna jämförelser

  Öppna jämförelser: Företagsklimat 2023

  Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag.

  Verksamhetsområde:Näringsliv

  Ämne:Företagsklimat

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-04-24

 • Lokala behov av kunskap

  Lokala behov av kunskap inom socialtjänst och den kommunala hälso- och sjukvården

  I rapporten beskrivs en nationell modell för att identifiera socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens behov av kunskap.

  Verksamhetsområde:Social omsorg

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-04-22

 • Att bevara digitala planer

  Att bevara digitala planer

  I denna rapport beskrivs arkiveringsutmaningar för digitala detaljplaner och framtida digitala översikts- och regionplaner.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Byggande

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-04-19

 • Produktions- och kapacitetsstyrning i praktiken

  Produktions- och kapacitetsstyrning i praktiken inom mödrahälso- och förlossningsvården

  SKR har undersökt förutsättningarna för att utveckla produktions- och kapacitetsstyrningen inom mödrahälso- och förlossningsvården.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Kvinnors hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-04-19

 • Läkemedelsautomater

  Läkemedelsautomater

  En reviderad väglening om juridiska aspekter rörande användning av läkemedelsautomater i kommunal vård och omsorg.

  Verksamhetsområde:Digitalisering

  Ämne:Läkemedel, Äldreomsorg

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-04-19

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se