Publicerad 27 mars 2024

Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension, AKAP-KR

AKAP-KR (tidigare AKAP-KL) trädde i kraft 2014-01-01 och är ett gemensamt tjänstepensionsavtal för kommuner, regioner och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Avtalet gäller arbetstagare som är födda 1986 och senare samt arbetstagare som överenskommit om övergång från KAP-KL.

Övergången till AKAP-KR innebär bland annat att:

 • 1,2 miljoner arbetstagare i välfärden kommer att få högre och tryggare tjänstepensioner, samtidigt som kommuners och regioners pensionsskuld på sikt minskar.
 • Högre och tryggare tjänstepensioner gör kommuner och regioner till mer attraktiva arbetsgivare och bidrar därmed till att möta kompetensutmaningen.
 • AKAP-KR har också en stark jämställdhetseffekt. Fyra av fem anställda i kommuner och regioner är kvinnor. Att dessa nu får mer i avsättning till tjänstepension är ett kraftfullt bidrag till en mer jämställd arbetsmarknad.

AKAP-KR Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension i lydelse 2023-01-01 (PDF) Pdf, 689 kB.

Om tjänstepensionsavtalet AKAP-KR

Informationsfilm

AKAP-KR är det framåtriktade tjänstepensionsavtalet för arbetstagare inom kommun och region. I denna informationsfilm får den som är anställd vägledning kring sin tjänstepension och tjänstepensionsavtalet AKAP-KR.

Informationsfilm om tjänstepensionsavtalet AKAP-KR, Youtube

Bloggar

Arbetsgivarbloggen: Det nya pensionsavtalet stärker villkoren för välfärdens medarbetare

Arbetsgivarbloggen: Förutsägbara pensionskostnader förenklar budgetarbetet

Låg inkomstbasbelopp ger stora merkostnader 2024- och elstödet forsätter förbrylla

Podd

Frågor och svar om tjänstepensionen AKAP-KR, MinPensionsPodden

Fakta om AKAP-KR

SKR, Sobona och de fackliga organisationerna har kommit överens om ett moderniserat tjänstepensionssystem, med höjda avsättningar.

 • AKAP-KR (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) är, från den 1 januari 2023, det gällande tjänstepensionsavtalet för arbetstagare inom kommuner och regioner.
 • Avsättningarna i AKAP-KR är 6 procent på den pensionsgrundande lönen till och med 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön om 47 625 (år 2024) och 31,5 procent för lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp.
 • Arbetstagare som nyanställs eller återanställs till sektorn ska med vissa undantag, oavsett ålder, från och med 1 januari 2023omfattas av AKAP-KR.
 • Lägsta utbetalningsålder för avgiftsbestämd tjänstepension har höjts till 60 år.
 • Utbetalning av avgiftsbestämd tjänstepension ska ske livsvarigt men kan efter särskild överenskommelse med försäkringsgivaren betalas ut under kortare tid, lägst i 10 år.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Niclas Lindahl
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.